090.222.7810 - 0909 141 801

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT SÀI GÒN TOUR

LỊCH KHỞI HÀNH VÀ GIÁ TOUR OUTBOUND THÁNH 4 - 5

LỊCH TOUR VÀ GIÁ TOUR OUTBOUT KHỞI HÀNH THÁNG 4 - 5

Mã số

Tên Tour

Khởi hành

Hạng vé

Giá vé

Phụ thu

Giá tour

Phương tiện

Phòng đơn

Ngoại quốc

1001

Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

5,12,19,26/5/2016

KS 3* và 4*

3.350.000

Đã bao gồm

1.400.000

0

1002

Cambodia: Siemriep - Phnompenh (tết Chol Chnam Thmay)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

KS 3* và 4*

3.550.000

Đã bao gồm

1.400.000

0

1004

Cambodia: Sihanouk - Bokor - Phnompenh
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

5,12,19,26/5/2016

2,9,16,23,30/6/2016

KS 3 sao

3.650.000

Đã bao gồm

1.400.000

0

1005

Campuchia : Sihanouk - Bokor
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

KS 4 sao

3.990.000

Đã bao gồm

1.400.000

0

1006

Cambodia: Siemriep - Phnompenh (lễ 30/4)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

28,29,30/4/2016

KS 3 sao

3.950.000

Đã bao gồm

1.600.000

0

1007

 Cambodia: Sihanouk - Bokor (lễ 30/4)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

KS 4 sao

5.490.000

Đã bao gồm

1.400.000

0

1020

Campuchia - Lào - Đông Bắc Thái Lan
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

 

KS 3 sao

6.788.000

Đã bao gồm

1.400.000

0

1051

Thái Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

6.188.000

 

2.300.000

0

1062

ÐNA_TL.VJ.ITEThai Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

6.280.000

 

2.300.000

0

1070

Thai Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

5.999.000

 

2.300.000

0

1074

Thai Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

27/5/2016

KS 3 sao

6.390.000

 

2.300.000

0

1077

Thái Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

5.990.000

 

2.300.000

0

1078

Thái Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

23/4/2016

KS 3 sao

6.490.000

 

1.980.000

0

1079

Thai Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

12,26/5/2016

KS 3 sao

5.990.000

 

2.300.000

0

1080

Thái Lan: Bangkok - Pattaya (lễ 30/4)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

27/4/2016

KS 3 sao

7.788.000

 

2.300.000

0

1087

ÐNA_TL.DD.TNThai Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

6,13,20/5/2016

KS 3 sao

5.990.000

 

2.300.000

0

1088

Thái Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

3,10,17,24/6/2016

KS 3 sao

6.590.000

 

2.300.000

0

1089

Thái Lan: Bangkok - Pattaya
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

1,8,15,22/6/2016

2,9,16,23,30/7/2016

KS 3 sao

6.990.000

 

2.300.000

0

1094

Thái Lan: Phuket (5n) (kh:theo Yêu Cầu)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

15.888.000

 

3.580.000

0

1095

Singapore - Sentosa (tham Quan Đầy Đủ Chương Trình)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

10.380.000

 

5.200.000

0

1101

Singapore - Sentosa
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

19,26/5/2016

2,9,16,23,30/6/2016

7,14,21,28/7/2016

4,11,18,25/8/2016

KS 3 sao

10.380.000

 

5.200.000

0

1105

Singapore - Sentosa (lễ 30/4) (tham Quan Đầy Đủ Chương Trình)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

11.990.000

 

4.800.000

0

1106

Singapore - Sentosa (lễ 30/4)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

30/4/2016

KS 3 sao

12.488.000

 

4.800.000

0

1107

 Singapore - Sentosa (lễ 30/4)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

30/4/2016

KS 3 sao

12.590.000

 

5.200.000

0

1122

Malaysia - Singapore (khuyến Mãi Đã Giảm 500.000/khách)
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

10.999.000

 

4.800.000

0

1125

Singapore - Malaysia (lễ 30/4) (khuyến Mãi Giá Đã Giảm 500.000vnđ/khách)
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

26/4/2016

KS 3 sao

13.580.000

 

6.500.000

0

1130

Singapore - Malaysia (lễ 30/4) (gía Đã Giảm 400.000/khách)
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

28/4/2016

KS 3 sao

12.990.000

 

6.500.000

0

1140

Malaysia - Singapore
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

15,29/5/2016

KS 3 sao

11.390.000

 

5.200.000

0

1145

Malaysia - Singapore
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

24/6/2016

KS 3 sao

11.680.000

 

5.200.000

0

1175

Bali - Brunei
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

17,31/5/2016

14/6/2016

KS 4 sao

25.490.000

 

10.000.000

0

1190

Philipines: Manila - Boracay
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

30/4/2016

KS 4 sao

23.690.000

 

5.700.000

0

1202

Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

13,19/5/2016

KS 4 sao

11.990.000

 

4.500.000

0

1204

Hong Kong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn (lễ 30/4)
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 4 sao

13.990.000

 

4.500.000

0

1206

Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

27/5/2016

2,9,23,30/6/2016

KS 4 sao

12.690.000

 

4.500.000

0

1210

Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

5/5/2016

16/6/2016

7,16,28/7/2016

4,13,25/8/2016

KS 4 sao

12.590.000

 

4.990.000

0

1250

Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến (đã Giảm 1.000.000/khách)
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

16.800.000

 

6.000.000

0

1270

LE_ÐBA_HK-TQ2.CX.VSHongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến (đã Giảm 1.000.000/khách)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

30/4/2016

KS 3 sao

19.590.000

 

6.000.000

0

1275

TNHongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

23/4/2016

KS 3* và 4*

12.990.000

 

2.500.000

0

1280

Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

28/5/2016

2,4,9,11,16,18,23,25,30/6/2016

KS 4 sao

13.690.000

 

4.500.000

0

1305

Trung Quốc: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga Mi - Lạc Sơn
(8Ngày - 7Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

24.990.000

 

3.500.000

0

1310

ÐBA_TQ3.CZTrung Quốc: Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

22.988.000

 

5.800.000

0

1316

Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Thành
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 4 sao

14.990.000

 

3.200.000

0

1362

Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Lotte World (hàng Không Korean Airlines)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

19.790.000

 

8.000.000

0

1390

Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Petite France (hàng Không Korean Airlines)
(5Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

10,24/5/2016

7,14/6/2016

KS 3 sao

22.800.000

 

8.000.000

0

1391

Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Petite France (hàng Không 5 Sao Korean Airlines)
(5Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

12,21/7/2016

30/8/2016

KS 3 sao

22.990.000

 

8.000.000

0

1392

Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland (lễ 30/4)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

23.500.000

 

8.000.000

0

1402

Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland (lễ 30/4)
(4Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

15.990.000

 

4.500.000

0

1403

Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland (lễ 30/4)
(5Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

28/4/2016

KS 3 sao

23.900.000

 

8.000.000

0

1405

Hàn Quốc: Seoul - Everland - Petite France
(4Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

15,29/5/2016

5,12,19/6/2016

3,10,27/7/2016

7,21/8/2016

18,25/9/2016

KS 3 sao

13.500.000

 

4.500.000

0

1410

Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland (lễ 30/4)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

27/4/2016

KS 3 sao

20.990.000

 

4.000.000

0

1418

ÐBA_NB4.PITNhật Bản: Nam Đảo - Fukuoka - Beppu - Aso - Kumamoto - Kurume (mùa Hè Nam Đảo)
(5Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

15/5/2016

19,26/6/2016

3,24/7/2016

9/10/2016

KS 3 sao

29.990.000

 

8.800.000

0

1420

Nhật: Tokyo - Kawaguchi - Nagoya - Kyoto - Osaka - Nara (mùa Hoa Đào)
(6Ngày - 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

43.990.000

 

6.500.000

0

1430

Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Nagoya - Kawaguchi - Tokyo (mùa Hoa Đào)
(5Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

41.990.000

 

6.500.000

0

1440

Nhật Bản: Tokyo - Kawaguchiko - Nagoya - Kyoto - Osaka - Nara (mùa Hoa Đào)
(6Ngày - 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

41.990.000

 

6.500.000

0

1445

Liên Tuyến: Nhật Bản - Hàn Quốc (sapporo - Seoul - Nami) (lễ 30/4)
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

29/4/2016

KS 3 sao

39.990.000

 

7.500.000

0

1450

Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (6n).qt
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

17/5/2016

7,21/6/2016

KS 4 sao

18.800.000

 

5.200.000

0

1460

Đài Loan: Đài Bắc - Tháp Tapei - Cố Cung - Làng Cổ Thập Phần (4n-3đ).at.siêu Tiết Kiệm.giá Đã Giảm 1.000.000vnđ/khách
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

19/5/2016

KS 3 sao

12.990.000

 

4.890.000

0

1461

Đài Loan: Đài Bắc - Tháp Tapei - Cố Cung - Làng Cổ Thập Phần (lễ 30/4)
(4Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Tuỳ chọn

 

KS 3 sao

12.990.000

 

4.890.000

0

1500

Ấn Độ - Nepal (11n)
(12Ngày - 11Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

Tiêu chuẩn

43.678.000

Đã bao gồm

8.868.000

0

1550

Thiên Đường Biển Maldives (gía Đã Giảm 1.000.000/khách)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

27/7/2016

KS 5 sao

37.990.000

 

15.500.000

0

1555

Thiên Đường Biển Maldives (gía Đã Giảm 1.000.000/khách)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

29/4/2016

KS 5 sao

38.990.000

 

16.500.000

0

1560

Thiên Đường Biển Maldives (gía Đã Giảm 1.500.000/khách)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

18,30/5/2016

8,15/6/2016

13,20/7/2016

KS 5 sao

35.990.000

 

12.500.000

0

1800

Dubai - Abu Dhabi1
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

29/4/2016

KS 4 sao

29.990.000

 

4.500.000

0

1805

Dubai - Abu Dhabi1 (lễ 30/4)
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

29/4/2016

KS 4 sao

33.990.000

 

4.500.000

0

1900

Châu Âu: Pháp - Bỉ - Đức - Hà Lan (10n)
(10Ngày - 9Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

73.900.000

 

11.000.000

0

1955

Los Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose
(10Ngày - 9Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

 

KS 3 sao

75.900.000

 

11.000.000

0

2025

Australia: Melbourne - Sydney
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

28/4/2016

28/5/2016

28/6/2016

28/7/2016

KS 3 sao

57.990.000

 

9.000.000

0

 

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay:

090.222.7810 - 0909 141 801

Đăng ký nhận khuyến mãi
Đăng ký ngay