090.222.7810 - 0909 141 801

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT SÀI GÒN TOUR

BẢNG GIÁ TOUR VÀ LỊCH KHỎI HÀNH TOUR NỘI ĐỊA LỄ 30/04

TOUR NỘI ĐỊA

         TÊN TOUR
    CHƯƠNG TRÌNH
  THỜI
  GIAN
        NGÀY KHỞI HÀNH      GIÁ TOUR   NGƯỜI LỚN                  GIÁ TOUR TRẺ EM
  Tháng             Ngày    KHÁCH SẠN      Từ 5 - 10 tuổi Dưới 5 tuổi
        ĐÀ LẠT    3N3Đ       Tối Thứ 5 Hàng Tuần K/Sạn - 2sao 1,749,000 1,310,000 Tự Túc
K/Sạn - 3sao 2,090,000 1,567,000 Tự Túc
K/Sạn - 4sao 2,350,000 1,762,000 Tự Túc
     4          26,27,28 K/Sạn - 2sao 2,390,000 1,790,000 Tự Túc
K/Sạn- 3sao 2,990,000 2,240,000 Tự Túc
        ĐÀ LẠT    2N2Đ      Tối Thứ 6 Hàng Tuần K/sạn-2sao 1,349,000 1,012,000 Tự Túc
K/sạn - 3sao 1,749,000 1.312.000 Tự Túc
       BÌNH BA    2N2Đ      Tối Thứ 6 Hàng Tuần Nhà Nghỉ  1,490,000 1,118,000 Tự Túc
     4        26,27,28,29 Nhà Nghỉ  1,790,000 1,342,000 Tự Túc
      BÌNH HƯNG   2N2Đ       Tối Thứ 6 Hàng Tuần Nhà Nghỉ  1,490,000 1,118,000 Tự Túc
     4               28 Nhà Nghỉ  1,790,000 1,342,000 Tự Túc
         MŨI NÉ    3N2Đ       Thứ 6 ,Thứ 7 Hàng Tuần Resort 2sao 1,680,000 1,260,000 Tự Túc
Resort 3sao 1,990,000 1,492,000 Tự Túc
Resort 4sao 2,490,000 1,867,000 Tự Túc
     4         27,28,29 Resort 2sao 1,990,000 1,492,000 Tự Túc
Resort 3sao 2,790,000 2,092,000 Tự Túc
Resort 4sao 3,490,000 2,617,000 Tự Túc
2N1Đ     Thứ 7,Chủ nhật hàng tuần Resort 2sao 1,099,000 824,000 Tự Túc
Resort 3sao 1,290,000 967,000 Tự Túc
Resort 4sao 1,690,000 1,267,000 Tự Túc
     4          27,28,29,30 Resort 2sao 1,490,000 1,117,000 Tự Túc
Resort 3sao 1,890,000 1,417,000 Tự Túc
Resort 4sao 2,390,000 1,792,000 Tự Túc
      NHA TRANG 3N3Đ          Tối Thứ 5 Hàng Tuần K/Sạn 2sao 2,290,000 1,717,000 Tự Túc
K/Sạn 3sao 2,690,000 2,017,000 Tự Túc
K/Sạn 4sao 3,190,000 2,392,000 Tự Túc
    4              26 K/Sạn 2sao 2,890,000 2,167,000 Tự Túc
K/Sạn 3sao 3,390,000 2,542,000 Tự Túc
K/Sạn 4sao 3,890,000 2,917,000 Tự Túc
        NAM DU  2N2Đ      4              28 Nhà Nghỉ  1,990,000 1,492,000 Tự Túc
   NHA TRANG-ĐÀ LẠT 5N4Đ      4              26 K/Sạn 2sao 4,150,000 3,112,000 Tự Túc
K/Sạn 3sao 5,150,000 3,862,000 Tự Túc
        CÔN ĐẢO 3N2Đ      4          29 Nhà Nghỉ  4,850,000 3,637,000 Tự Túc
       PHÚ QUỐC 3N3Đ      Tối Thứ 5 hàng tuần K/Sạn 2sao 2,799,000 2,099,000 Tự Túc
K/Sạn 3sao 3,250,000 2,437,000 Tự Túc
K/Sạn 4sao 4,290,000 3,217,000 Tự Túc
    4      25,26,27,28 K/Sạn 2sao 2,990,000 2,242,000 Tự Túc
    K/Sạn 3sao 3,390,000 2,542,000 Tự Túc
    K/Sạn 4sao 3,990,000 2,992,000 Tự Túc
BÌNH BA -NHA TRANG   3N3Đ       Tối Thứ 5 Hàng Tuần K/Sạn 2sao 2,650,000 1,987,000 Tự Túc
K/Sạn 3sao 3,090,000 2,317,000 Tự Túc
K/Sạn 4sao 3,750,000 2,812,000 Tự Túc
   4          27,28 K/Sạn 2sao 3,099,000 2,324,000 Tự Túc
K/Sạn 3sao 3,599,000 2,699,000 Tự Túc
K/Sạn 4sao 4,199,000 3,149,000 Tự Túc

 

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay:

090.222.7810 - 0909 141 801

Đăng ký nhận khuyến mãi
Đăng ký ngay